Nieuw document van een Laag


admin


Je kan een nieuw document maken van een laag.
Activeer de laag die je naar een nieuw document wilt brengen.
Ga Naar Layer > Duplicate Layer
In het dialoogvenster dat nu verschijnt kies je bij Destination voor New.
en je krijgt een nieuwe document met daarin een duplicaat van de actieve laag.

A

1 reactie »

RSS feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URL

Een reactie plaatsen