Nieuw document van een Laag


admin


Je kan een nieuw document maken van een laag. Activeer de laag die je naar een nieuw document wilt brengen. Ga Naar Layer > Duplicate Layer In het dialoogvenster dat nu verschijnt kies je bij Destination voor New. en je krijgt een nieuwe document met daarin een duplicaat van de actieve laag.

Je kan een nieuw document maken van een laag.
Activeer de laag die je naar een nieuw document wilt brengen.
Ga Naar Layer > Duplicate Layer
In het dialoogvenster dat nu verschijnt kies je bij Destination voor New.
en je krijgt een nieuwe document met daarin een duplicaat van de actieve laag.

A

1 reactie »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment