Verander je tekst in Magische Gloeiende vonken


admin


Een tutorial waarin je leert hoe je gewone tekst kan veranderen in gloeiende vonken. Om de vonkjes te laten stralen wordt er gebruik gemaakt van de laagstijlen een krachtig hulpmiddel in Photoshop waar je heel wat mee kan doen

Photoshop Tutorials - Teksteffect - Magische gloeiende vonken

Photoshop starten en de basis voor het teksteffect leggen.

Maak een nieuw document van 400 op 300px met een resolutie van 72ppi.
Vul met zwart door Shift-F5 te drukken. Hierdoor verschijnt het venster Vullen (eng: Fill).
Kies bij Gebruik (eng: Use) voor zwart en bevestig door ok te drukken. Later in de tutorial zal je merken dat je de achtergrondlaag een verloop moet geven. Je moet echter nu vullen met zwart omdat je anders de instellingen voor de vonkjes niet goed kan zien.

De tekst typen en klaar maken om er de magische vonken op los te laten.

Kies het gereedschap tekst, kies voor het lettertype “Edwardian Script ITC” met een lettergrootte van 160 pt, de tekstkleur maakt niet uit (alleen zwart is niet zo handig omdat de achtergrondkleur ook zwart is) en type de tekst.

De tekst typen

Ctrl-klik (mac: Cmd-klik) in het palet lagen op het laagminiatuur van de tekstlaag om er een selectie van te maken.
Ga naar het palet paden en klik op de knop “Tijdelijk pad maken van selectie" (eng: Make workpath from selection).
De tekstlaag heb je niet meer nodig. Ga naar het palet lagen en verwijder de tekstlaag.

Het penseel instellen om de vonkjes te maken.

Nu de tekst naar een pad is omgezet is het mogelijk om deze te omlijnen met het penseel. Maar hiervoor moet de instellingen van het penseel nog gemaakt worden.
Activeer het gereedschap penselen (eng: Brush) en druk F5 om het palet penselen te openen.
Klik op Vormpenseeluiteinde (eng: Brush tip size) en stel in:

Het penseel aanpassen

Vormdynamiek (eng: Shape Dynamics)

Het penseel aanpassen

Spreiding (eng: Scattering)

Het penseel aanpassen

Nu de penseel juist is ingesteld kan je de omlijning van het pad maken.
Maak eerst een nieuwe laag.
Stel de voorgrondkleur in op wit.
Ga naar het palet paden en rechtsklik op het het tijdelijk pad (eng: Work Path) en kies pad omlijnen (eng: Stroke path).
In het venster dat nu verschijnt kies je Penseel (eng: Brush) en zet je de optie druk simuleren (eng: Simulate pressure) uit.
Klik in het palet paden op een lege plaats om het pad de deactiveren. Anders blijven de padlijnen zichtbaar.
Nu is de tekst iets teveel afgelijnd.
Verander in het palet penselen de volgende opties:
Bij Scattering: (eng: Scatter) 600%
Bij Brush Tip Size: Diameter naar 4px en (eng: Spacing) naar 130%.
Omlijn het pad nu opnieuw met het penseel, deze keer met de optie druk simuleren aan.

Pad uitschakelen
De magische vonken komen eraan

Het instellen van de vonken.

Ga naar het palet Lagen en dubbelklik op het laagminatuur van de vonkjeslaag om het venster laagstijlen te openen.

Hier ga je naar Slagschaduw (eng: Drop Shadow) en verander je de volgende waarden:
vergeet de overvloeimodus (eng: Blend Mode) niet te veranderen naar Lichter (eng: Lighter).

Laagstijl Schaduw

Ga vervolgens naar Gloed buiten (eng: Outer Glow) en verander de volgende waarden:
vergeet de overvloeimodus (eng: Blend Mode) niet te veranderen naar Lichter (eng: Lighter).

Laagstijl Gloed buiten
Magische tekst met laagstijlen

De achtergrond maken.

Zet voor de handigheid de vonkjeskaag even uit (klik op het oogje voor het laagminatuur).
Activeer de achtergrondlaag.
Verander de voorgrondkleur naar #d5b19b en de achtergrondkleur naar #3b0f05.
Activeer het gereedschap verloop en stel in de optiebalk het verloop in van voorgrondkleur naar achtergrondkleur, type Gespiegeld verloop (eng: Reflected Gradient).
Teken het verloop zoals hieronder te zien is.

verloop maken

Maak een nieuwe laag verander het verlooptype van Gespiegeld verloop naar Radiaal verloop (eng: Radial Gradient) en teken het verloop zoals hier onder te zien is.

2de verloop maken

Verander de overvloeimodus van de laag met het radiaal verloop naar Bedekken (eng: Overlay) en maak de vonkjeslaag terug zichtbaar.

De vonkjes gloeien

en de afwerking

Zorg ervoor dat de vonkjeslaag actief is.
Maak een nieuwe laag en vul deze met zwart. Omdat de vonkjeslaag actief is komt deze nieuwe laag boven de vonkjeslaag te staan.
Ga Filter > Rendering > Zon (eng: Filter > Render > Lens flare)
verplaats de zon een beetje naar links zodat deze op de eerste letter valt en verander het Lenstype naar 105mm.

extra licht toevoegen

Verander de overvloeimodus van deze laag naar Zwak licht (eng: Soft Light).

extra licht toevoegen 2

Als laatste dupliceer de vonkjeslaag en plaats deze boven de laag met de zon.

De magische vonken zijn er
Verander je tekst in Magische Gloeiende vonken, 4.4 out of 5 based on 23 ratings
A

19 Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment