Aanpasbare 3d tekst met behulp van Slimme objecten (Smart object)


admin


Een tutorial over hoe je makkelijk aanpasbare 3d tekst kan maken. Deze tutorial is enkel voor Photoshop CS2 en hoger omdat er met Slimme objecten (Smart objects) wordt gewerkt .

Photoshop tutorial CS2 3d Tekst maken

Stap 1: De tekst.

Begin een nieuw document, in voorbeeld 200 x 200px, 72ppi.
Stel het lettertype, lettergrootte in die je wilt en type de tekst die je in 3d wilt. Stel de kleur in op geel. Later de kleur aangepast kunnen worden. Andere kleuren dan geel kunnen ook maar geel is gewoon makkelijk aanpasbaar. (Het effect zal bij sommige lettertypes wel niet zo mooi zijn), in voorbeeld Arial Black 100pt.
In het voorbeeld is op de achtergrond nog een eenvoudig verloop geplaatst.

Stap 2: De tekst omzetten naar een slim object.

Zet de tekstlaag om naar een slim object door Laag > Slim Object > Groeperen in nieuw slim object (eng: Layer > Smart object > Convert to smart object) te kiezen.
Nu de tekst een slim object is zullen aanpassingen die je aan de tekst maakt automatische op alle toekomstige stappen toegepast worden. In het palet lagen zal de tekstlaag er nu zo uitzien.

Stap 3: De voorbereiding van het 3d-effect.

Maak een kopie van de tekstlaag door Crtl-J (mac: Cmd-J) te drukken.
Activeer de onderste van de twee tekstlagen en maak een nieuwe groep aan.
Sleep de onderste tekstlaag in deze groep. Dit moet je nu hebben.

Stap 4: De kleur van het 3d effect bepalen.

Voor de handigheid: zet nu even het oogje voor de bovenste laag uit.
Maak een nieuwe aanpassingslaag type Kleurtoon/Verzadiging (eng: Hue/Saturation) en zet de verzadiging (eng: Hue) en helderheid (eng: Lightness) op -100. Dat je nu een zwarte afbeelding krijgt is heel normaal.

Activeer in het palet lagen de groep en verander de overvloeimodus naar normaal. Door dit te doen zal de aanpassingslaag die je maakt enkel op de groep van toepassing zijn.

Stap 5: De tekst het 3d effect geven.

Nu kan je het oogje voor de bovenste laag terug aanzetten.
Activeer de tekstlaag in de groep.
Activeer het verplaatsingsgereedschap (V) en verplaatst met de pijltjestoesten de laag één pixel naar onder en één pixel naar rechts.
Maak opnieuw een kopie van de laag door Crtl-J (mac: Cmd-J) te drukken en verplaats opnieuw één pixel naar onder en één pixel naar rechts.
Herhaal dit tot de tekst de gewenste dikte heeft.

Stap 6: de tekst opmaken.

Dubbelklik in het palet lagen uiterste rechts achter de bovenste laag om de Laagstijlen te open.

Ga naar Omlijnen (eng: Stroke) maak de volgende instellingen. (De kleur is #b2b2b2)

Ga naar verloopbedekking (eng: Gradient Overlay) en stel een verloop in van #b2b2b2 naar wit, de andere instellingen zijn de standaardwaarden.

Stap 6: De tekst aanpassen.

Door het omzetten naar een Slim object kan je nu eenvoudig de tekst aanpassen.
Dubbelklik op het laag miniatuur van de bovenste laag (=slim object).
In het waarschuwingsvester dat nu verschijnt druk je ok.
Het slim object ga nu open in een eigen afbeeldingsvenster.
Kies het tekstgereedschap en verander de tekst.
Sla het document op door Crtl-S (mac: Cmd-S) te drukken en sluit het slim object.
De aanpassing die je hebt gemaakt is nu automastisch op je document toegepast.

Tip

Tip indien je tekst nu groter is dan je slim object zal een deel van je tekst wegvallen.
Om dit te voorkomen maak je het slim object groter via Afbeelding > Canvasgrootte (eng: Image > Canvas Size). In CS2 zal je merken dat de tekst kan vervormen omdat Photoshop het slim object schaalt. In CS3 heb je hier geen last van.

Nog wat extra: Het 3d-effect een verloop geven.

Activeer in het palet lagen de aanpassingenlaag die je eerder gemaakt hebt.
Maak vervolgens een nieuwe aanpassingslaag type verloop (eng: Gradient). Het verloop zal nu even je 3d-effect verbergen.
In het voorbeeld in een verloop van #009ee0 naar zwart gebruikt met de volgende instellingen.

Om er nu nog voor te zorgen dat je 3d-effect terug zichtbaar is moet de aanpassingslaag verloop als uitknipmasker (eng: Clipping mask) gebruikt worden.
Dit doe je door tussen de twee aanpassingenlagen te gaan staan. Hou vervolgens Alt ingedrukt zodat je cursor verandert naar de cursor uitknipmasker maken en klik vervolgens met de muis.

Het verloop is nu enkel zichtbaar op het 3d-effect. In het palet lagen moet nu dit te zien zijn.

Dit is het resultaat

Nog net iets meer 3d

Dubbelklik in het palet lagen op het slim object, hierdoor zal het terug open in een nieuw venster/
Nu is het de bedoeling om de tekst pespectief te geven. Maar nu kom je de beperkte aanpasbaarheid van tekstlagen tegen. De meeste transformaties zoals bijvoorbeeld Wrap kan je toepassen op een tekstlaag. Maar perspectief dus niet.
Zet daarom de tekstlaag om in pixels door Laag > Omzetten naar pixels > Tekst (eng: Layer > Rasterize > Type) te kiezen.
Druk Crtl-T om vrije transformatie te starten. Maak het canvas eventueel terug wat groter.
Crtl sleep de hoekpunten tot je iets krijgt zoals in het voorbeeld te zien is.
Het nadeel is nu wel dat je wanneer je de tekst wilt aanpassen enkele stappen extra moet zetten, namelijk de oude tekst weggooien en de tekst opnieuw moet typen en de de vrije transformatie opnieuw moet toepassen.

Aanpasbare 3d tekst met behulp van Slimme objecten (Smart object), 3.8 out of 5 based on 6 ratings
A

1 reactie »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment