Een ruwe hout structuur maken


admin


In deze tutorial leer je eerst hoe je een hout structuur kan maken en vervolgens deze ruwer te maken, alsof het hout verweerd is.

Voorbeeld

Ruwe houtstructuur maken in Photoshop

Een houtstructuur maken.

Maak een nieuw document aan van 400 op 400px.
Stel de voorgrondkleur in op #af7b42
en de achtergrondkleur op #d8b87d.
Ga naar Filter > Rendering > Vezels (eng: Filter > Render > Fibers).
Verander de Variantie (eng: Variance) naar 24 en de Sterkte (eng: Strength) naar 5.

Ruwe houtstructuur maken in Photoshop Filter Vezels

Nu krijg je dit.

Ruwe houtstructuur maken in Photoshop - Voorbeeld na Filter vezels

Maak een kopie van deze laag door Crtl-J (mac: Cmd-J) te drukken.

Ga naar Filter > Uitvloeien (eng: Filter > Liquify).
Activeer linksboven het Vooruit verdraaien (eng: Forward Wrap Tool) gereedschap.

Stel aan de rechterkant de Penseelgrootte (eng: Brushsize) in op ongeveer 120.
Veeg nu -van boven naar onder- over de foto. Zorg ervoor dat je een beetje naar links-rechts beweegt om een mooie structuur te krijgen.

Ruwe houtstructuur maken in Photoshop Ruwe houtstructuur maken in Photoshop - Filter uitvloeien

Zet rechtsonderaan de optie Achterscherm tonen (eng: Show Backdrop) uit. Je ziet nu dat je transparante delen hebt gemaakt.

Ruwe houtstructuur maken in Photoshop - Backdrop uit

Gebruik opnieuw het Vooruit verdraaien (eng: Forward Wrap Tool) gereedschap om deze delen terug te bedekken. Veeg hiervoor vanuit de foto naar de buitenkanten toe.

Ruwe houtstructuur maken in Photoshop - Filter uitvloeien bijwerken

Activeer vervolgens het "Kronkel met de klok mee" gereedschap (eng: Twirl Clockwise tool). Hiermee kan je nog wat knopjes en meer onregelmatigheden in je foto brengen. Verander de Penseelgrootte (eng: Brushsize) wel eerst naar ongeveer 50px.
Met dit gereedschap zal je niet over heel de de foto vegen. Maar kort (tussen 1 en 4 seconden) de muistoets indrukken. Dit zowel met de muis zachtjes te bewegen (enkel millimeters) als stil te houden.

Ruwe houtstructuur maken in Photoshop - Filter uitvloeien

Als je dit klaar is kan je de structuur nog wat verbeteren door opnieuw met dezelfde gereedschappen te werken. Je ook wat bijwerken met de (eng: Pucker en Bloat Tool).

De houtstructuur ruwer maken.

Ga naar filter > Rendering > Belichtingseffect (eng: Filter > Render > Lighting effects).
Stel bij Soort licht Spot in (eng: Light Type: Spotlight).
Intensiteit (eng: Intensity): 18
Materiaal (eng: Material) : 100
Belichting (eng: Exposure): -43
Structuurkanaal (eng: Structure Channel): groen (eng: green).
Verschuif en vergroot de spot zodat deze hetzelfde is als je hier onder kan zien.

Ruwe houtstructuur maken in Photoshop - Belichtingseffect

Na het toepassen van het belichtingseffect krijg je dit.

Ruwe houtstructuur maken in Photoshop - Voorbeeld na belichtingseffect

Bijna goed maar de kleur is wat zwak. Verander in het palet lagen de overvloeimodus naar Hard Licht (eng: Hard light) en je ruw houten structuur is klaar.

Ruwe houtstructuur maken in Photoshop
Een ruwe hout structuur maken, 4.2 out of 5 based on 10 ratings
A

4 Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment