Een zeepbel maken met Photoshop


admin


Een tutorial over hoe je een realistische zeepbel kan maken.

Photoshop tutorial: Een afdrukbaar raster maken

Stap 1: Een nieuwe afbeelding maken in Photoshop

Maak een nieuwe afbeelding van 500 op 500 pixels.
Vul de achtergrondlaag met een kleur naar keuze.

Stap 2: De voorbereiding van de zeepbel.

Maak een nieuwe laag.
Vul deze laag met 50% grijs via Bewerken > Vullen – Gebruik 50% grijs (eng: Edit > Fill – Use 50% Gray)

Pas Filter > Rendering > Zon (eng: Filter > Render > Lens flare) toe.

Photoshop tutorial: Een zeepbel maken.

Stap 3: De zeepbel maken.

Pas Filter > Vervorm > Poolcoördinaten – type Polair naar rechthoeking (eng: Filter > Distort – Poloar Coordinates – Recatangular to Polar) toe.

Photoshop tutorial: Een zeebel maken

Roteer de afbeelding door Afbeelding > Canvas Roteren > Canvas verticaal draaien (eng: Edit > Rotate Canvas > Flip Canvas Vertical) toe te passen.

Photoshop tutorial: Een zeepbel maken

Pas Filter > Vervorm > Poolcoördinaten – type Rechthoekig naar polair (eng: Filter > Distort – Poloar Coordinates – Polar to Recatangular) toe.

Photoshop tutorial: Een zeebel maken

Activeer het Ovaal selectiekader (eng: Ellipical Marquee Tool) en maak een selectie vanuit uiterst linksboven tot uiterst recht onder.

Photoshop tutorial: Een zeebel maken

Keer de selectie om door Crtl+Shift+I (mac: Cmd+Shift+I).
en druk delete om de inhoud van de selectie te verwijderen.

Photoshop tutorial: Een zeebel maken

Verander de overvloeimodus naar Fel licht (eng: Hard Light).

Photoshop tutorial: Een zeebel maken

Stap 4:De zeepbel op een foto plaatsen.

Plaats de zeepbel op de gewenste foto. (deze bestaat uit één laag).
Verklein eventueel de zeepbel en plaats zoals gewenst.
Om het wat realistischer te maken moet de achtergrond wat vervormd worden waar de zeepbel komt te staan.

Crtl-klik (mac: Cmd-klik) op het laagminiatuur van de Zeepbel zodat de zeepbel geselecteerd is.
Activeer de achtergrondlaag en pas Filter > Vervorm > Bol – Waarde 100% (eng: Filter > Distort > Spherize – Amount +100%- toe (Waarden naar smaak).
Dit is een voorbeeld waar meerdere zeepbellen zijn geplaatst.

een zeepbel maken voorbeeld

Tip

Indien de zeepbel te licht is kan je de laag met de zeepbel dupliceren.

Een zeepbel maken met Photoshop, 3.9 out of 5 based on 9 ratings
A

5 Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment