Wat je moet weten over Curves


admin


Een absolute must voor elke fotograaf is leren werken met Curves. Het is een bijzonder krachtige manier om foto’s te corrigeren. In deze tutorial leer je de twee belangrijkste mogelijkheden van Curves. Namelijk het totale contrast van en foto verbeteren. En het contrast van bepaalde gebieden corrigeren. Hierdoor transformeer je grijze foto’s naar foto’s die leven. Deze tutorial is geschikt voor Photoshop CS3 en hoger.

Start foto.

Resultaat

Stap 1: Bekijk het histogram van de foto.

Deze eerste stap is enkel ter informatie. Hier kan je duidelijk zien wat er mis is met je foto. In de praktijk – na een paar foto’s – heb je deze tusenstap niet nodig.
Open de foto in photoshop.
Venster > Histogram (eng: Window > histogram)

Dit is de verdeling van de helderheidswaarden van de originele foto.
Dit vraagt om een beetje meer uitleg.

Helemaal links bevindt zich zwart en helemaal rechts wit met alle grijze tinten er tussen.

In het histogram van deze foto bevinden zich dus vooral tinten in deze zone.

We gaan met behulp van curven deze informatie uittrekken om meer lichte en donkere tinten in onze foto te krijgen.

Stap 2: Maak een nieuwe aanpassingslaag.

We gaan werken met een aanpassingslaag. Dat geeft ons het voordeel dat we later nog steeds de instellingen kunnen veranderen. Als je dit niet nodig vindt kan je de originele laag bewerken door dezelfde aanpassing te kiezen achter Afbeelding > Aanpassen > Curven (eng: Image > Adjustments > Curves).

Kies Lagen > Nieuwe aanpassingslaag > Curven (eng: Layer > New adjustment layer > Curves) en klik in het menu op OK om de aanpassing te openen.

Dan kom je terecht in onderstaande aanpassing.

  1. Dit is dezelfde verdeling van de helderheidswaarden als je zag in het histogram.
  2. Onder het grote vak zie je dit zwarte driehoekje. Hier bevinden zich zwart. We hadden reeds in het historgram gezien dat dit niet aanwezig was in de foto.
  3. Hier bevind zich wit. Ook niet aanwezig in deze foto.
  4. Nu kan je kiezen voor een snelle correctie. Je kan klikken op de knop auto. Hier aangeduidt onder nummer 4. Dit geeft meestal niet zo’n goed resultaat als de manuele aanpassing die we nu gaan doen.
  5. Dit is de lijn waarop we punten kunnen gaan plaatsen en die verschuiven naar boven of beneden om een bepaalde tint lichter of donkerder te maken.

Stap 3: De manuele aanpassing.

Versleep de zwarte driehoek (nummer 2) naar het begin van de curve (nummer 1).

Versleep de witte driehoek naar het einde van de curve (nummer 1)

Zoals hieronder

Hiermee zeg je tegen photoshop dat donkergrijs net boven de zwarte driehoek zwart moet worden en het lichtgrijs net boven de witte driehoek wit.

En je foto zal er zo uitzien.

In onze foto gaan we donkergrijs wat donkerder maken en lichtgrijs wat lichter. Op die manier maak je een S curve. Zo’n curve verhoogt altijd het contrast in de foto.

Maak de curve zoals in het onderstaande voorbeeld.

En dit is dan je eindresultaat.

Nog wat extra informatie:

  1. Een zwart vierkantje is een punt waarover je de informatie achter output en input kan terugvinden. In het bovenstaand voorbeeld is de originele helderheidswaarde 30 en het is verlaagd naar 72.
  2. Je kan ook een helderheid uit de foto kiezen om aan te passen. Je gaat met de cursor op de aan te passen helderheid in de foto staan. Je drukt de Ctrl toets in terwijl je klik op de foto. Je ziet dan een vierkantje verschijnen in de curve die overeenkomt met die waarde. Je kan dit vierkantje verslepen om dat punt lichter of donkerder te maken.

Je lagenpalet ziet er zo uit.

Je kan steeds klikken op het eerste ikoontje van de aanpassingslaag in het palet lagen om je aanpassing te veranderen. Let op dat deze mogelijkheid verdwijnt als je de foto verkeerd opslaat.

Stap 4: Bekijk opnieuw het historgram.

Het historgram van ons resultaat ziet er zo uit:

Je ziet dat er nu wit en zwart aanwezig is in de foto. De overige tinten zijn verdeeld tussen deze 2.

Het nadeel is dat je gaten krijgt in je historgram. Je kan dus dit toepassen, maar let op dat je dit met mate gebruikt.

Stap 5: Opslaan

Als je de aanpassingslaag wil behouden om later nog te bewerken moet je opslaan als een tiff of psd.

Kies File > Save as

Geef boven aan een nieuwe naam aan je foto als je dat nodig vindt.

Het is belangrijk om achter format de juiste extentie te kiezen om je foto in een bewerkbare modus te bewaren. De meest gangbare zijn TIFF (tagged image format) en PSD (photoshop formaat).

Denk er aan om vierkantje voor layers aangevinkt te laten. Dit is de standaard optie.

Wat je moet weten over Curves, 4.2 out of 5 based on 22 ratings
A

11 Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment