Perspectiefvervorming corrigeren


admin


Wanneer je foto’s maakt heb je vaak het probleem dat de foto naar boven toe dicht valt. In deze tutorial leer je hoe je deze prespectiefvervorming kan corrigeren.

Je Photoshop werkruimte wat aanpassen.

Open de foto waarvan je het perspectief wilt corrigeren in Photoshop.
Je foto zal zoals altijd mooi in een venster openen.
Dit venster moet je echter vergroten.
Ga op de rechtbenedenhoek van het venster staan en sleep zodat het groter word.

Perspectief vervorming corrigeren - Venster vergroten

Nu krijg je dit. Hierdoor kan je later buiten de foto werken.

Perspectief vervorming corrigeren - Venster vergroot

Enkele aanpassingen om de foto recht te kunnen zetten

Zet je achtergrondlaag in een gewone laag. Dit kan je doen door dubbel te klikken op het laagminatuur van de achtergrondlaag in het palet lagen. In het dialoogvenster dat nu verschijnt druk je gewoon OK

Perspectief vervorming corrigeren - Achtergrond omzetten naar een gewone laag

Zet het raster aan. Daardoor zal je beter zien of je de foto goed rechtmaakt.
Het Raster zet je aan door Weergave > Tonen > Raster (eng: View > Show > Grid) aan te zetten.

Perspectief vervorming corrigeren - Raster

Is je raster zoals bij mij veel te klein dan kan je dit vergroten door
In Windows: naar Bewerken > Voorkeuren > Hulplijnen, raster & Segmenten (eng: Edit > Preferences > Guides, Grid & Slice) te gaan.
In Mac: Photoshop > Voorkeuren > Hulplijnen, raster & Segmenten (eng: Photoshop > Preferences > Guides, Grid & Slice)te gaan
Vergroot vervolgens de waarde van ‘Rasterlijn op elke’ (eng: Gridline every)je kan ook de onderverdeling en de kleur aanpassen.
De waarde die je gebruikt is afhankelijk van de grootte foto, het goed mogelijk (zelfs zeer waarschijnlijk) dat de waarde in de schermafbeelding niet de juiste waarde is. Deze moet je dus zelf zoeken.

Perspectief vervorming corrigeren - Raster aanpassen

Ik gebruik een raster van deze grootte.

Perspectief vervorming corrigeren - voorbeeld raster

De foto rechttrekken

Nu de voorbereiding klaar is kan je beginnen met het wegwerken van de prespectiefvervorming.
Druk Crtl-T (mac: Cmd-T) om de vrije transformatie te starten.
Je krijgt nu het transformatiekader te zien met aan de vier hoeken en vierkantje.
De vierkantjes van de onderste punten blijf je vanaf. De vierkantjes van de bovenste hoekpunten ga je uit elkaar trekken.
Wanneer je de Crtl (mac: Cmd) toets indrukt zal je zien dat je de volgende cursor krijgt.

Perspectief vervorming corrigeren - Transformatie hoekpunten onafhankelijk verplaatsen

Dit betekent dat je de hoekpunten nu onafhankelijk van elkaar kan verplaatsen, net wat je nu nodig hebt.
Hou Crtl (mac:Cmd) toets dus ingedrukt er versleep deze naar buiten toe. Let er op dat je enkel naar links of rechts beweegt. Anders zal je ook de hoogte vervormen.
Begin bijvoorbeeld bij de linkerhoek, zet deze ongeveer goed.
Doe vervolgens hetzelde bij de rechterkant.
Je zal merken dan de het linkerdeel van de foto ook een beetje mee beweegt. Hierdoor zal de linkerkant niet meer zo goed zijn. Deze opnieuw wat bijwerken en vervolgend de rechterkant nog wat bijwerken. Waarschijnlijk zit nu alles goed, anders herhaal je dit nog eens.
Let er altijd goed op dat je de Crtl (mac: Cmd) toets indrukt voor je begint te slepen.

Perspectief vervorming corrigeren - Transformatiekader

Het enige wat je nu nog moet doen is je transformatie toepassen. Dit kan je doen door Enter te drukken.

Perspectief vervorming corrigeren - Resultaat
Perspectiefvervorming corrigeren, 4.7 out of 5 based on 31 ratings
A

5 Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment